IT nás prostě baví 

 


 

Jedeme na technologii


 

...

....


Od 1. dubna 2020 přecházíme pod partnera MATRIGO s.r.o.

V Rudíkově, 1. dubna 2020 

Vážení zákazníci, uživatelé našeho internetu,

prosíme, věnujte chvíli času těmto důležitým informacím.

S poskytováním služeb přístupu k síti internet jsme započali v roce 2005. Mnozí z Vás jste byli u tohoto, tehdy průkopnického, počinu od prvních okamžiků až do dnešních dní. Prožili jsme společně začátky častých výpadků, ale i postupného zrychlování a zlepšování stability sítě. Bez Vaší věrnosti a trpělivosti by to nešlo a velmi si toho vážíme a děkujeme.

            Zejména s ohledem na další možné zlepšení, zrychlení, zkvalitnění sítě a služeb pro Vás je nyní třeba jít vstříc novým moderním technologiím, které jsou připraveny, nasadit je do provozu a dát Vám je plně k dispozici.

            Střízlivým a kritickým pohledem na tyto skutečnosti jsme vyhodnotili, že bez spojení s technologicky vyspělejším a ekonomicky silnějším partnerem to nepůjde.

            Tímto partnerem je pro nás společnost MATRIGO s.r.o., jež má regionální přesah a působí na telekomunikačním trhu dlouhou řadu let. Její „filozofie“ byla v minulosti velmi podobná té naší, a proto za ní dnes stojí velký telekomunikační operátor Dial Telecom, a.s.

            Z nutnosti dalšího zvýšení kvality a zrychlování přípojek internetu tedy přecházíme od 1. dubna 2020 pod partnera MATRIGO s.r.o., který svými možnostmi, technologií a investicemi do rozvoje plně a lépe vyhovuje dynamicky se zvyšujícím potřebám zákazníků.

            V nejbližší době Vás tedy budeme kontaktovat za účelem podpisu nové předvyplněné smlouvy, samozřejmě se zachováním cenových podmínek. Sepsání nové smlouvy je důležité pro převedení zákazníka pod nové rychlejší tarify firmy Matrigo s.r.o., a to i s ohledem na předání Vašich osobních údajů (GDPR). Díky tomu započne postupná modernizace celé sítě, včetně Vaší přípojky k internetu. Mimo zrychlení internetového připojení budete mít možnost využít i nové služby, jako například IPTV (internetové televize). S ohledem na aktuální zdravotní situaci v ČR (pandemie COVID-19) Vás však prosíme o pochopení – část modernizačních prací budeme schopni realizovat až v době, kdy pomine nebezpečí virové infekce.

Otázky/odpovědi ke spojení Horácko.net a MATRIGO s.r.o.

 

Otázka: Proč Hor@cko.net přechází pod MATRIGO s.r.o.?

Odpověď:

Jde o záměr a reálné zhodnocení možností, jak nabídnout a zajistit zvýšení kvality a zrychlení přípojek internetu za stávajících cenových podmínek, navíc s možností poskytnout rozšířenou nabídku služeb - například IPTV (internetová televize).

 

Otázka: Jaké rychlosti budou dostupné?

Odpověď:

Po modernizaci sítě budete mít na výběr i z tarifu společnosti Matrigo: 25 Mb a 50 Mb na bezdrátové síti, 30 Mbps až 1000 Mbps na optické síti, případně individuální tarify.

 

Otázka: Bude to dražší?

Odpověď:

Ne! Budete si moci vybrat mezi současnými tarify za stejných finančních podmínek jako doposud (349,- Kč s DPH), nebo zvolit nové tarify společnosti MATRIGO. Modernizace přípojky bude bezplatná.

 

Otázka: Kam mám posílat platbu za internet?

Odpověď:

Po podepsání smlouvy mezi Vámi a společností Matrigo Vám bude sděleno nové číslo účtu pro zasílání plateb.

 

Otázka: Již mám pro letošní rok internet zaplacený. Budu muset odeslat platby znovu?

Odpověď:

Ne, Vaše platby budou započteny a v dalším zúčtovacím období Vám bude vystavena faktura již společností Matrigo.

 

Otázka: Přechází kompletně celá síť Hor@cko.net pod partnera MATRIGO s.r.o.?

Odpověď:

Ano. Kompletně ve všech námi pokrytých obcích, kde dojde k postupné technologické modernizaci vysílačů a páteřních linek.

 

Otázka: Komu můžu zavolat v případě problému?

Odpověď:

Volejte klidně tak, jak jste byli doposud zvyklí. Tzn. Zdeňku Součkovi nebo Bohumíru Pospíšilovi. Po sepsání nové smlouvy už volejte bezplatnou linku MATRIGO: 800 888 820.

 

 

 

Povinná publicita projektu - Pořízení elektromobilu - osobního vozu pro společnost HORÁCKO NETWORK s. r. o.

V období od 3. 8. 2017 do 3. 4. 2018 realizovala společnost HORÁCKO NETWORK s.r.o. projekt s názvem „Pořízení elektromobilu - osobního vozu pro společnost HORÁCKO NETWORK s. r. o.“ a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nízkouhlíkové technologie – I. Výzva – aktivita a) ELEKTROMOBILITA. Předmětem projektu byl nákup elektromobilu, jenž nahradil staré, ekonomicky neefektivní služební vozidlo. Výsledkem projektu je posílení konkurenceschopnosti a strategického rozvoje firmy HORÁCKO NETWORK s.r.o. Hlavními přínosy je především výrazná úspora finančních prostředků za pohonné hmoty a servis vozu. Ušetřené prostředky alokovala společnost do svého dalšího rozvoje. Dále došlo ke zlepšení marketingu a celé propagace firmy.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 280 500 Kč, udělená dotace tvořila 196 350 Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_028/0007262

 

MTczYjhjOW