IT nás prostě baví 

Internet » Osvědčení ČTÚ

Služby přístupu k síti internet Horácko.net jsou provozovány na základě oprávnění ČTÚ (Český telekomunikační úřad)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích vydal

osvědčení č. 721

Služby přístupu k síti Internet fyzické osobě:  Zdeněk Souček, IČO 69673764,

Územní rozsah: Česká republika - kraj Vysočina

a

osvědčení č. 2651

Služby přístupu k síti Internet fyzické osobě: Ing. Bohumír Pospíšil, IČO - 73761486
Územní rozsah: Česká republika - kraj Vysočina

N2ExYjQ1Z